Viatges fotogràfics

Una altre afició és la de viatjar per el món i descobrir indrets i racons per fotografiar. A partir d’aquest bagatge també ofereixo EXPERIÈNCIES FOTOGRÀFIQUES com a guia fotogràfic.